лечат целители шизофрения

диагностики предиабета или скрытого диабета матери..